9 กุมภาพันธ์ 2553

kasorn_9_feb_10_p01
แปลงหญ้าขนกำลังให้ผลผลิตได้ 3-4 ตันต่อไร่
kasorn_9_feb_10_p02
แปลงหญ้าโซนด้านหลังให้ผลผลิตได้ 300-400 กิโลกรัมต่อวัน
kasorn_9_feb_10_p03
สมาชิกตัวที่ 34 ครับ คลอดวันที่ 22 มกราคม 2553 เพศผู้ ลูก 46022NAS
kasorn_9_feb_10_p04
แปลงหญ้ากินนีสีม่วงสำหรับกระบือให้ผลผลิต 400 กิโลกรัมต่อวันต่อการตัด 1 รอบ (40วัน)
kasorn_9_feb_10_p05
สภาพการเลี้ยงจะตัดให้กินแทนการแทะเล็มเพื่อป้องกันการเสียหายจากการเหยียบย่ำแปลงหญ้า


ผู้รายงาน
:      คุณนรสาร เทพบุปผา
รายงานโดย :     สำนักสารสนเทศ

พูดคุยกับโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ยังไม่มีการแสดงความเห็น ในหัวข้อ “9 กุมภาพันธ์ 2553”

แสดงความคิดเห็น

©Copyright โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเขตจังหวัดสระแก้ว