21 มกราคม 2553

kasorn_18_jan_10_p03หลังเตรียมดินเสร็จช่วยกันปลูกหญ้าให้ควายครับ kasorn_18_jan_10_p04หลังจากที่ปลูกหญ้าเสร็จครับ(สภาพเหมือนจะไม่รอด)แต่ต้องคอยลุ้นครับ
kasorn_18_jan_10_p05ติดเบอร์หูควายให้ง่ายต่อการจัดการและทราบพันธุ์ประวัติครับ kasorn_18_jan_10_p06เตรียมดินเพื่อปลูกหญ้าขนอีกแปลงครับ
kasorn_18_jan_10_p07แปลงหญ้าขนที่ได้หลังจากที่ปลูกไปแล้วครับ kasorn_18_jan_10_p08แปลงหญ้ากินนีสีม่วงโซนด้านหลังโครงการที่ดำเนินการปลูกไปแล้วครับ
kasorn_18_jan_10_p09กำเนิดสมาชิกใหม่เป็นเพศเมียครับ ตัวเล็กไปหน่อย น้ำหนักแรกเกิด 26กก. สูงหน้า 72 หลัง70 รอบอก64 ลูก 37005XLP kasorn_18_jan_10_p10ก้าวแรกของชีวิต..ของการเกิดมาเป็นกระบือครับ
kasorn_18_jan_10_p11ไถหว่านหญ้ากินนีสีม่วงอีกแปลงครับ kasorn_18_jan_10_p12แปลงหญ้าที่ดำเนินการปลูกไว้ครับ ต้องใช้เวลาอีกประมาณ 60 วันถึงจะสามารถตัดแต่งได้ครับ
kasorn_18_jan_10_p13รอมฟางเตรียมพร้อมสำหรับหน้าแล้ง kasorn_18_jan_10_p14เก็บรวบรวมขี้ควายไว้ใช้

ผู้รายงาน :     คุณนรสาร เทพบุปผา
รายงานโดย :    สำนักสารสนเทศ  มูลนิธิชัยพัฒนา

พูดคุยกับโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ยังไม่มีการแสดงความเห็น ในหัวข้อ “21 มกราคม 2553”

แสดงความคิดเห็น

©Copyright โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเขตจังหวัดสระแก้ว