27 ตุลาคม 2552

250x166-images-stories-report-Nantiwan-Aug_Sep_Oct_52-kasorn_23_Oct_52_P01

งานหนักที่ไม่สามารถใช้ควายได้อย่างเช่นที่บุกเบิกใหม่จะต้องทุ่นแรงด้วยควายเหล็ก

250x166-images-stories-report-Nantiwan-Aug_Sep_Oct_52-kasorn_23_Oct_52_P02
เกี่ยวข้าวตอนฝนตกต้องตากข้างถนนครับ…สระแก้วฝนดีจริงๆ
250x166-images-stories-report-Nantiwan-Aug_Sep_Oct_52-kasorn_23_Oct_52_P03
นำรถลงไปกลบดินที่วางระบบสปริงเกอร์แปลงหญ้าครับ..ติดหล่มยังไม่ขึ้นเลยครับ

ผู้รายงาน :    คุณนรสาร เทพบุปผา
รายงานโดย :    สำนักสารสนเทศ

พูดคุยกับโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ยังไม่มีการแสดงความเห็น ในหัวข้อ “27 ตุลาคม 2552”

แสดงความคิดเห็น

©Copyright โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเขตจังหวัดสระแก้ว