22 ตุลาคม 2552

250x166-images-stories-report-Nantiwan-Aug_Sep_Oct_52-kasorn_22_Oct_52_P01ต้มผักเลี้ยงหมู สูตรอาหาร เศษผัก20กก.รำ3กก.ปลายข้าว1/2กก.และน้ำ20สิตรต้นทุนในการเลี้ยงหมูประมาณ 1.90 บาท/ตัว/วัน รวมต้นทุนในการเลี้ยงตลอดอายุการจับขาย 300 บาท/ตัว 250x166-images-stories-report-Nantiwan-Aug_Sep_Oct_52-kasorn_22_Oct_52_P02แย่งกันกินอาหารอร่อยสุดๆ


250x166-images-stories-report-Nantiwan-Aug_Sep_Oct_52-kasorn_22_Oct_52_P03หมาก็ชอบกินเหมือนกันครับ
250x166-images-stories-report-Nantiwan-Aug_Sep_Oct_52-kasorn_22_Oct_52_P04คณะปศุสัตว์จากอำเภอท่าลี่จังหวัยเลยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
250x166-images-stories-report-Nantiwan-Aug_Sep_Oct_52-kasorn_22_Oct_52_P05นักเรียนฝึกสอนกระบือไถนารุ่นที่8 เข้าเรียนในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 250x166-images-stories-report-Nantiwan-Aug_Sep_Oct_52-kasorn_22_Oct_52_P06นักเรียนฝึกกระบือจากจังหวัดอุดรธานี เป็นข้าราชการตำรวจปลดเกษียณ เข้าร่วมฝึกด้วย
250x166-images-stories-report-Nantiwan-Aug_Sep_Oct_52-kasorn_22_Oct_52_P07หนึ่งในเทคนิคที่ควายไม่ยอมเลี้ยวขวาจะต้องใช้เถาวัลย์ผูกที่ตะพายติดกับแอกด้านขวาของควาย 250x166-images-stories-report-Nantiwan-Aug_Sep_Oct_52-kasorn_22_Oct_52_P08ไถไปด้วยให้ปุ๋ยไปด้วย
250x166-images-stories-report-Nantiwan-Aug_Sep_Oct_52-kasorn_22_Oct_52_P09ถัดเชือกๆ..เลี้ยวขวาเร็วๆ เป็นเทคนิคการใช้ภาษาเชือกให้เลี้ยวขวาเพื่อทำการไถแปรครับ 250x166-images-stories-report-Nantiwan-Aug_Sep_Oct_52-kasorn_22_Oct_52_P10รวมนักเรียนรุ่นที่ 8 ทั้งหมดครับ
250x166-images-stories-report-Nantiwan-Aug_Sep_Oct_52-kasorn_22_Oct_52_P11ลงแขกเกี่ยวข้าววันที่ 14 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมาครับ 250x166-images-stories-report-Nantiwan-Aug_Sep_Oct_52-kasorn_22_Oct_52_P12เก็บข้อมูลกลุ่มธนาคารเมล็พันธุ์ข้าวที่รับเมล็ดพันธุ์จากเราไปครับ
250x166-images-stories-report-Nantiwan-Aug_Sep_Oct_52-kasorn_22_Oct_52_P13ปรับปรุงบอแก๊สชีวภาพให้ใช้งานได้ 250x166-images-stories-report-Nantiwan-Aug_Sep_Oct_52-kasorn_22_Oct_52_P14ลงแขกเกี่ยวข้าววันที่ 22 ตุลาคม 2552

ผู้รายงาน : คุณนรสาร เทพบุปผา
รายงานโดย : สำนักสารสนเทศ มูลนิธิชัยพัฒนา

canadian pharmacy Mevacor

พูดคุยกับโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ยังไม่มีการแสดงความเห็น ในหัวข้อ “22 ตุลาคม 2552”

แสดงความคิดเห็น

©Copyright โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเขตจังหวัดสระแก้ว