การเรียนการสอนของโรงเรียน

รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา  (โรงเรียนกาสรกสิวิทย์) จ.สระแก้ว (18  มิถุนายน  2552)
 250x166-images-stories-report-Nantiwan-Kasorn_18_June_09_P01เด็กนักเรียนเรียนรู้การปั้นบ้านดิน.. ในหลักสูตรการเรียนการสอนของ โรงเรียนฯ  250x166-images-stories-report-Nantiwan-Kasorn_18_June_09_P02นักเรียนเกษตรกรลงแขกคราดนาในชั่วโมงเรียนวิธีการคราดนาด้วยกระบือ
 250x166-images-stories-report-Nantiwan-Kasorn_18_June_09_P03ช่วยกันอาบน้ำให้ควายหน่อยเร็ว...  250x166-images-stories-report-Nantiwan-Kasorn_18_June_09_P04                   นักเรียนรุ่นจิ๋วเราก็ทำได้เหมือนกัน..
 250x166-images-stories-report-Nantiwan-Kasorn_18_June_09_P05ซุ้มผักแฟนซีของเรา..  250x166-images-stories-report-Nantiwan-Kasorn_18_June_09_P06ติดตามผลนักเรียนที่จบออกไปแล้ว
 250x166-images-stories-report-Nantiwan-Kasorn_18_June_09_P07เหตุเกิดที่กาสรฯ..  250x166-images-stories-report-Nantiwan-Kasorn_18_June_09_P08ติดตามประเมินผลศิษย์เก่ากาสรฯรุ่นที่ 1-2 ณ บ้านใหม่ไทยพัฒนา

ผู้รายงาน      :    คุณนรสาร เทพบุปผา
รายงานโดย :    สำนักสารสนเทศ มูลนิธิชัยพัฒนา

พูดคุยกับโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ยังไม่มีการแสดงความเห็น ในหัวข้อ “การเรียนการสอนของโรงเรียน”

แสดงความคิดเห็น

©Copyright โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเขตจังหวัดสระแก้ว