นักเรียนรุ่นที่ 4 ในหลักสูตรอบรมเกษตรกรของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ช่วยกันย่ำทำฟางหมักยูเรีย

นักเรียนรุ่นที่ 4 ในหลักสูตรอบรมเกษตรกรของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ช่วยกันย่ำทำฟางหมักยูเรีย    นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนยุวกาสรเรียนรู้การทำแร่ธาตุก้อนสำหรับควายอีกด้วย

kasorn_02_September_52_P08kasorn_02_September_52_P11

พูดคุยกับโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ยังไม่มีการแสดงความเห็น ในหัวข้อ “นักเรียนรุ่นที่ 4 ในหลักสูตรอบรมเกษตรกรของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ช่วยกันย่ำทำฟางหมักยูเรีย”

แสดงความคิดเห็น

©Copyright โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเขตจังหวัดสระแก้ว