เจ้าหน้าที่โครงการและเกษตรกรร่วมกันสร้างคอกหมูราคาต่ำด้วยดิน

เจ้าหน้าที่โครงการและเกษตรกรร่วมกันสร้างคอกหมูราคาต่ำด้วยดิน และตั้งชื่อว่าหมูกำแพงดิน ซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุนในการทำคอกหมูและเป็นการสร้างความสามัคคี ซึ่งคอกหมูที่สร้างนี้จะเป็นที่อยู่ของลูกหมูจำนวน 9 ตัว ที่เพิ่งเกิดใหม่ต่อไป

kasorn_02_September_52_P01

kasorn_02_September_52_P03

พูดคุยกับโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ยังไม่มีการแสดงความเห็น ในหัวข้อ “เจ้าหน้าที่โครงการและเกษตรกรร่วมกันสร้างคอกหมูราคาต่ำด้วยดิน”

แสดงความคิดเห็น

©Copyright โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเขตจังหวัดสระแก้ว